Kristina Miškinytė - Juškienė

Vadovė

„Šokis man – tai gyvenimo būdas, priemonė, kuria galiu kalbėti, bendrauti, jausti, išgyventi, matyti, atrasti ir pažinti save bei kitus“.

Kristina MiškinyteKristina – šokėja ir mokytoja, baigusi šokio edukologijos magistro laipsnio studijas. Dirba su
įvairaus amžiaus vaikais ir jaunimu bei veda šiuolaikinio šokio užsiėmimus suaugusiems žmonėms. Stato choreografines miniatiūras, režisuoja vaikams skirtus renginius. Kristina nuolat tobulinasi Lietuvos ir užsienio profesionalų vedamuose seminaruose ir užsiėmimuose.